راهنمای ارسال فایل
برای انتشار موضوع و مشخصات پایان نامه

1

فایل اطلاعات دفاعیه را از لینک مقابل دانلود کرده و جدول آن‌ را کامل نمایید.

لینک دانلود فایل اطلاعات دفاعیه

2 فایل مربوطه را از طریق ایمیل مقابل ارسال نمایید.

management@ut.ac.ir

حتما 48 ساعت قبل از دفاع و یا زودتر اطلاع رسانی نمایید
تا در سایت و شکبه‌های اجتماعی دانشکده اطلاع‌رسانی شود

  

 

عناوین

نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2