به دلیل اوج‌گیری کرونا (امیکرون) تا اطلاع ثانوی، مجددا دفاعیه‌های انلاین راه‌اندازی شد.

شما باید سه گام را بردارید

کل زمان مورد نیاز: (5 + 10 + 30 = 45 دقیقه)
پس صبور باشید و هر سه مرحله را با دقت و حوصله انجام دهید تا دفاعیه خوبی داشته باشید