مشاور امور بین‌الملل

روابط بین الملل

روابط بین الملل که رشته ای از علوم اجتماعی است شامل روابط دولت ها و حکومت های جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی است . روابط بین المللی که در بردارنده همه داد و ستد ها و تعاملات واحدهای سیاسی و سازمان های بین المللی و موسسات غیر دولتی است را می توان این گونه بر شمرد :

 • روابط سیاسی و خارجی دولت ها و سازمان های بین المللی
 • روابط اجتماعی ، اقتصادی و بازرگانی دولت ها و سازمان های بین المللی جهان
 • روابط فرهنگی دولت ها و سازمان های بین المللی جهان
 • روابط اقتصادی،فرهنگی سازمان های بین المللی

اصول روابط بین الملل

در روابط بین الملل اصولی وجود دارد که هر گاه از طرف دول و جوامع بین المللی رعایت و اجرا شوند صلح ، امنیت و آسایش جهان برقرار می شود .برخی از این اصول عبارتند از:

 • احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل
 • احترام متقابل و رعایت نزاکت بین المللی دولت ها
 • توسعه همکاری دوستانه بین المللی
 • احترام به ادیان ،مذاهب،عقاید بشر دوستانه و آزادی های اساسی و طبیعی افراد بشر

تاریخچه روابط بین الملل دانشگاه  

سابقه فعالیت های آن به زمان تاسیس دفتر روابط بین المللی دانشگاه باز می گردد.دفتر روابط بین الملل دانشگاهی و بین المللی دانشگاه ،فعالیت های خود را چند سال پس از تاسیس دانشگاه تهران به شکل مدرن کنونی در سال 1313 آغاز نمود . در ابتدا ،فعالیت های این دفتر،در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و سپس یه صورت مستقل در حوزه ریاست دانشگاه و سپس به صورت مستقل در حوزه ریاست دانشگاه تهران ادامه یافت .

معاونت بین الملل دانشگاه در بهمن سال 1387 تشکیل شد ،به تبع آن مسئولیت و پل ارتباطی و هماهنگ کننده امور توسط ، مشاورین بین الملل در  پردیس ها ،دانشکده ها و موسسات وابسته دانشگاه آغاز نمودند .

ساختار امور بین الملل در دانشکده

امور بین الملل دانشکده به طور مستقیم زیر نظر ریاست دانشکده می باشد.

مشاور ریاست در امور بین الملل

کارشناس امور بین الملل

نقش مشاوررئیس دانشکده در امور بین الملل

درراستای تفویض برخی از اختیارات معاونت بین الملل به پردیس ها /دانشکده ها،مشاوران پردیس ها/دانشکده ها در امور بین الملل به عنوان بازوان کمکی معاونت بین الملل منصوب شده اند.آنها عمدتا ، به ارتقای برنامه های بین المللی در واحد مربوطه خود بین اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کمک می کنند .

وظایف محوله به مشاور بین الملل دانشکده در امور بین الملل

 • پی گیری تفاهم نامه های امضاء شده میان دانشگاه تهران و دانشگاه های خارجی ، بررسی تفاهم نامه ها و موارد قابل اجرا در دانشکده و پیگیری پیشنهادات و راهکارها پس از مشورت با معاونت بین الملل دانشگاه
 • پیگیری سفر میهمانان خارجی دانشکده و پی گیری پیشنهادات و راهکارها پس از مشورت با معاونت بین الملل دانشگاه
 • برگزاری کنفرانس های بین المللی با کمک معاونت بین الملل
 • برنامه ریزی برای بازدید اعضای سفارتخانه های خارجی در تهران از آن دانشکده از طریق معاونت بین الملل
 • پیگیری پرداخت حق عضویت های دانشکده در مجامع بین المللی
 • هدایت و برطرف کردن مشکلات دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در واحد مربوطه
 • تشکیل جلسات شورای فرعی بین الملل دانشکده
 • عضویت در شورای بین الملل
 • ایجاد زمینه برقرای ارتباط و تفاهم نامه جدید بین دانشگاه های همسو و گرایش های مشابه علمی

وظایف محوله به کارشناسان بین الملل

 • انجام کارشناسی ها و مطالعات لازم در عرصه توسعه روابط بین الملل
 • تهیه ریز برنامه و پیش بینی مقدمات پذیرش هیات های خارجی
 • انجام امور مربوط به اعزام اساتید و دانشجویان به خارج
 • انجام امور اجرایی مربوط به شرح وظایف مشاوران روسای دانشکده ها در امور بین الملل در شورای فرعی
 • امور ارجاعی از سوی مشاور بین الملل واحد
 • تهیه و تدوین گزارش عملکرد و مجموعه اقدامات حوزه فعالیت
 • اجرای سایر وظایف محوله از سوی مدیریت
 •