لزوم تسویه حساب دانشجویان اعزامی به فرصت مطالعاتی پیش از برگزاری جلسه دفاع

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۰۲:۳۲ کد : ۲۹۱۵۷ اخبار بین‌الملل
تعداد بازدید:۶۸
لزوم تسویه حساب دانشجویان اعزامی به فرصت مطالعاتی پیش از برگزاری جلسه دفاع

با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۲/‏پ/‏۴۱۶۲۶‬ مورخ ۲۴/‏۰۲/‏1۴۰۱‬ اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه، درخصوص تسویه حساب دانشجویان اعزامی به فرصت مطالعاتی، به استحضار می‌رساند، دانشجویانی که از فرصت مطالعاتی استفاده نموده‌اند، موظفند پیش از برگزاری جلسه دفاعیه و دانش آموختگی، نسبت به انجام تسویه حساب فرصت مطالعاتی و نیز تسویه حساب بدهی صندوق رفاه خود اقدام نمایند و دانشکده مستقل / دانشکدگان / پردیس محل تحصیل پیش از تعیین تاریخ جلسه دفاعیه موظف به احراز انجام تسویه حساب‌های مذکور توسط دانشجو می‌باشد.‌‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: فرصت مطالعاتی