گروه مدیریت بازرگانی

معرفی گروه:

این گروه که در سال 1343 در دانشکده مدیریت (مؤسسه علوم اداری و بازرگانی سابق) شکل گرفته است، با دو گرایش بازاریابی و سیاست‌گذاری بازرگانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش و تربیت دانشجو می‌کند. رویکرد اصلی در برگزاری مقاطع مختلف تحصیلی، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل روز کسب و کار، توان نظریه پردازی و توانمندی حل مسائل و ارائه راهکارهای متنوع عملیاتی برای مسائل مختلف پیش روی کسب و کارها است.

در گرایش بازاریابی، دیدگاه نسبت به آن به مثابه یک عنصر حیاتی برای رشد طبیعی هر کسب و کار است و نقش آن در سازمان خلق ارزش از طریق شناخت دقیق‌تر نیازهای مشتریان و ارائه محصولات و خدمات خلاقانه، بیان ارزش از طریق کانال‌های مختلف و همچنین برندسازی و کسب ارزش خلق شده با قیمت‌گذاری متناسب با شرایط بازار و رقابت با هدف کسب حداکثر ارزش است. دروس ارائه شده توسط اساتید این گروه موضوعات متنوعی از حوزه بازاریابی را در بر می گیرد.

در گرایش سیاست بازرگانی (مدیریت استراتژی)، شرکت ها به عنوان رقبا در فضای اقتصادی تحلیل می شوند. مسائل اصلی آنها شامل توسعه و اثربخشی استراتژی سازمان‌ها در دو سطح کسب و کار و هلدینگ؛ تحلیل فضای رقابتی کسب و کار و پایداری استراتژی در طول زمان است. تحقیقات و کلاس‌های ارائه شده توسط اساتید این گروه با بررسی جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، و سیاسی و با تمرکز بر رقابت محلی و جهانی پیگیری می‌شود.

معرفی رشته:

رشته مدیریت بازرگانی شامل مدیریت تحول، بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی، روابط انسانی، فنون تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی و امور مالی و اقتصادی برای نیل به اهداف ذیل دایر شده است:

  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای آن؛
  • آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان ها و مؤسسات بازرگانی – تجاری و صنعتی
  •  افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید؛
  •   ایجاد زمینه لازم برای رشد فردی و حرفه ای.

در ضمن این گروه در سال 1384 موفق به اخذ مجوز راه اندازی و پذیرش دانشجو  مدیریت اجرایی گردید و برای کسب مجوز گرایش تجارت الکترونیک و دکتری مدیریت حرفه ای اقدامات عمده ای انجام داد.لازم به توضیح است که رشته مدیریت اجرایی اکنون دارای گروه مستقلی هستند.تصویر نامنام خانوادگیمرتبهگروهتلفننشانی دفترپست الکترونیکینمایه
مدیر گروهسیدحامدوارثاستادیارمدیریت بازرگانی88003575ساختمان اساتید- همکف- اتاق 37vares@ut.ac.irمشاهده
-هاشمآقازادهدانشیارمدیریت بازرگانی61117624ساختمان اساتید- همکف- اتاق 40haghazadeh@ut.ac.irمشاهده
-مهرداداستیریاستادیارمدیریت بازرگانی61117724ساختمان امام رضا- اتاق 502mehrdadstiri@ut.ac.irمشاهده
-محمدرحیماسفیدانیاستادیارمدیریت بازرگانی61117779ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43esfidani@ut.ac.irمشاهده
-فرشتهامیناستادیارمدیریت بازرگانی61117684ساختمان امام رضا- اتاق 413famin@ut.ac.irمشاهده
-منوچهرانصاریدانشیارمدیریت بازرگانی61117699ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 56mansari@ut.ac.irمشاهده
-نسترنحاجی حیدریدانشیارمدیریت بازرگانی61117726ساختمان امام رضا- اتاق 405nhheidari@ut.ac.irمشاهده
-علیحیدریاستادیارمدیریت بازرگانی61117757ساختمان امام رضا - اتاق 417aheidary@ut.ac.irمشاهده
-طهمورثحسنقلی‌پور یاسوریاستادمدیریت بازرگانی61117763ساختمان اساتید- همکف- اتاق 27thyasory@ut.ac.irمشاهده
-امیرخانلریدانشیارمدیریت بازرگانی61117794ساختمان امام رضا- اتاق 517khanlari@ut.ac.irمشاهده
-داتیسخواجه ئیاندانشیارمدیریت بازرگانی61117657ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140khajeheian@ut.ac.irمشاهده
-علیدیواندریاستادمدیریت بازرگانی61117674ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 61divandari@ut.ac.irمشاهده
-طاهرروشندل اربطانیاستادمدیریت بازرگانی61117725ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36arbatani@ut.ac.irمشاهده
-سیدرضاسیدجوادیناستادمدیریت بازرگانی61117673ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 60rjavadin@ut.ac.irمشاهده
-آیدینسلام زادهاستادیارمدیریت بازرگانی61117664ساختمان امام رضا- طبقه پنجم- اتاق 518salamzadeh@ut.ac.irمشاهده
-محمدعلیشاه حسینیدانشیارمدیریت بازرگانی61117789ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 47shahhoseini@ut.ac.irمشاهده
-سیدمهدیشریفیدانشیارمدیریت بازرگانی61117786ساختمان امام رضا- اتاق 411sharifee@ut.ac.irمشاهده
-بی بی مرجانفیاضیاستادیارمدیریت بازرگانی61117783ساختمان امام رضا- اتاق 408mfayyazi@ut.ac.irمشاهده
-مسعودکیماسیاستادیارمدیریت بازرگانی61117749ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 48keimasi@ut.ac.irمشاهده
-محسننظریدانشیارمدیریت بازرگانی61115672ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59mohsen.nazari@ut.ac.irمشاهده
-روزاهندیجانیاستادیارمدیریت بازرگانی-ساختمان شمالی- نیم‌طبقه بالاrosa.hendijani@ut.ac.irمشاهده