اعضای هیات علمی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی،

استادیار
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • رییس کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه
 • مدیر محور سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری هوافضایی سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافصای ایران
 • عضو شورای راهبردی و نظارت اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری
 • سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
 • داوری و ارزیابی فصلنامه‌های علمی-پژوهشی؛ کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو ثابت شواری علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
 • بازرس انجمن مدیریت دولتی ایران (علی البدل)
 • عضو شواری راهبری رویدادهای رقابتی مسأله‌محور بنیاد ملی نخبگان
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 0216117731
اتاق : ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
صفحه رخ نما
Scopus
 • 18 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 46 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 4302229 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4302045 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 03 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های مدیریت دولتی 4302273 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت استراتژیک 4316106 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/29 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399
اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی 4311031 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/11 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی 4311031 2 10 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 4302229 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های مدیریت دولتی 4302273 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 4311010 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه های مدیریت دولتی 4302273 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های تحقیق کسب و کار 4310101 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 4302101 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آینده نگاری راهبردی 4318093 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2