اعضای هیات علمی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی،

استادیار
 • ، سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • ، رییس کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه
 • ، مدیر محور سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری هوافضایی سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافصای ایران
 • ، عضو شورای راهبردی و نظارت اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری
 • ، سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری
 • ، عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
 • ، داوری و ارزیابی فصلنامه‌های علمی-پژوهشی؛ کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • ، عضو ثابت شواری علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس
 • ، عضویت در کمیته کتاب دانشکده مدیریت (نماینده گروه مدیریت دولتی)
 • ، عضو شورای سیاستگذاری برگزاری سخنرانی‌های ویژه در دانشگاه تهران UT TED
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 0216117731
اتاق : ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
صفحه رخ نما
Scopus
 • 11 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 30 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • ، عضو علمی نشست تخصصی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات: آینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی 1398←1398
 • ، عضو شورای سیاستگذاری برگزاری سخنرانی‌های ویژه در دانشگاه تهران UT TED 1397←1399
 • ، عضویت در کمیته کتاب دانشکده مدیریت (نماینده گروه مدیریت دولتی) 1397←1399
 • ، عضو کمیته علمی کمیسیون مدیریت و حکمرانی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی 1397←1397
 • دانش ، دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی 1396←1396
 • ، عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 1395←1395
 • ، عضو ثابت شواری علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس 1395←…
 • ، عضو کمیته علمی کمیسیون مدیریت و حکمرانی دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی 1395←1395
 • ، داوری و ارزیابی فصلنامه‌های علمی-پژوهشی؛ کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1394←…
 • ، عضو علمی گروه مدیریت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) 1394←1395
 • ، سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری 1393←…
 • ، عضو علمی گروه مدیریت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) 1393←1394
 • ، عضو شورای راهبردی و نظارت اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری 1392←…
 • ، مدیر محور سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری هوافضایی سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافصای ایران 1392←…
 • ، رییس کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس-یادگیری دانشگاه 1392←…
 • ، سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری 1392←…
 • ، سرپرست گروه بین‌رشته‌ای فناوری 1391←1392
 • ، سرپرست امور فرهنگی دانشکده 1391←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت سیاستگذاری

1385 ← 1390

M.Sc ، امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

1384 ← 1385

کارشناسی ، امام صادق(ع) ، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی