اعضای هیات علمی

وحید محمودی

وحید محمودی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117775
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 58
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 146 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی