اعضای هیات علمی

سیدحامد وارث

سیدحامد وارث،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 88003575
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

  • ، مدیر گروه MBA پردیس البرز 1397←1399
  • ، عضو کمیته بازنگری طرح توسعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران و علوم پزشکی دانشگاه تهران 1393←1394
  • ، عضو کمیته نظارت بر اجرا و تدوین گزارش عملکرد سالانه برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه

1380 ← 1386

M.Sc ، تهران ، مدیریت بازرگانی

1376 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، مدیریت بازرگانی

1371 ← 1376

فعالیت های علمی