اعضای هیات علمی

سیدکمال واعظی

سیدکمال واعظی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02182233921
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 504
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 92 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
رفتار سازمانی بین المللی 4316132 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت 4306400 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های سازمان و مدیریت-دیدگاه استراتژیک 4311021 2 11 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی 4302289 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/19 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
نظریه های رفتار سازمانی 4311030 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی 4302276 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فرآیند خط مشی گذاری 4302221 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی 4302276 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی 4302276 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
راهبردهای مدیریت منابع انسانی 4302277 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4302207 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک 4316106 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی 4302278 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های رفتار سازمانی 4311030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی 4302276 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
بررسی روابط فرد و سازمان 4306590 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2