اعضای هیات علمی

سیدکمال واعظی

سیدکمال واعظی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02182233921
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 504
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 73 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی