اعضای هیات علمی

طهماسب مظاهری خورزنی

طهماسب مظاهری خورزنی،(بازنشسته)

استادیار
  • سمت نماینده منتخب مجمع عمومی برای معاملات کانون
  • سمت معاون عمرانی استانداری
  • سمت مدیر امور مهندسی کانون
  • نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت در هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت
  • عضو کمیته اقتصادی - اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا
  • نماینده وزارت علوم در امر گسترش و توسعه دوره های تحصیلی کاربردی و فنی حرفه ای
  • مدیر عامل مپنا بین الملل
دانشکده مدیریت
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها