اعضای هیات علمی

طهماسب مظاهری خورزنی

طهماسب مظاهری خورزنی،(بازنشسته)

استادیار
  • سمت نماینده منتخب مجمع عمومی برای معاملات کانون
  • سمت معاون عمرانی استانداری
  • سمت مدیر امور مهندسی کانون
  • نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت در هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت
  • عضو کمیته اقتصادی - اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا
  • نماینده وزارت علوم در امر گسترش و توسعه دوره های تحصیلی کاربردی و فنی حرفه ای
  • مدیر عامل مپنا بین الملل
دانشکده مدیریت
صفحه رخ نما
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه