اعضای هیات علمی

طهماسب مظاهری خورزنی

طهماسب مظاهری خورزنی،(بازنشسته)

استادیار
 • سمت نماینده منتخب مجمع عمومی برای معاملات کانون
 • سمت مدیر امور مهندسی کانون
 • سمت معاون عمرانی استانداری
 • نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت در هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت
 • عضو کمیته اقتصادی - اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا
 • نماینده وزارت علوم در امر گسترش و توسعه دوره های تحصیلی کاربردی و فنی حرفه ای
 • مدیر عامل مپنا بین الملل
دانشکده مدیریت
صفحه رخ نما

پروفایل

 • مدیر عامل مپنا بین الملل 1396←…
 • نماینده وزارت علوم در امر گسترش و توسعه دوره های تحصیلی کاربردی و فنی حرفه ای 1395←…
 • عضو کمیته اقتصادی - اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا 1395←…
 • نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت در هیئت مدیره شرکت گروه مالی ملت 1395←…
 • مسئول برنامه ریزی در جهت برنامه ریزی ایجاد پارک پردیسان 1394←1396
 • نماینده ویژه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تحلیل حوادیث پیش روی صنعت ساختمان 1393←1397
 • عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1392←1396
 • امور رسیدگی به درخواست های برگزاری اجلاس سران 1376←1377
 • قائم مقام وزیر نفت 1368←1372
 • مدیریت امور مهندسی و ساختمان شرکت ملی نفت 1368←1372

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، راه و ساختمان

… ← 1355

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

1380 ← 1385

فعالیت های علمی