اعضای هیات علمی

محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117741
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 55
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 120 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.