اعضای هیات علمی

محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی،

استاد
 • ، عضویت هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117741
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 55
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 95 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

پروفایل

 • ، عضویت هیأت ممیزه " پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" 1397←1399
 • ، جانشین وزیر محترم علوم ، تحقیقات، و فناوری به ریاست هیأت ممیزه مرکزی"علوم انسانی و هنر" 1396←1398
 • ، عضویت هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر" 1396←1399
 • ، جانشین ریاست هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر" 1396←1398
 • ، عضویت در کمیسیون "انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه " 1396←1398
 • ، عضویت در "کمیسیون انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه" 1396←1398
 • ، عضویت شورای شناسائی برگزیدگان ادبی بنیاد ملی نخبگان 1395←1395
 • ، عضویت در هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر" 1394←1396
 • ، عضویت هیأت امناء انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع (LNG) 1393←1396
 • ، عضویت در شورای راهبردی توسعه مدیریت وزارت علوم ، تحقیقات، و فناوری 1393←1395
 • ، عضو کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1393←1393
 • ، رئیس گروه تخصصی علوم انسانی دفتر گسترش آموزش عالی 1393←1395
 • ، مشاور کار گروه تدوین برنامه ی راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1393←1396
 • ، عضویت هیئت امنای بنیاد دانشنامه نگاری ایران 1393←1396
 • ، عضو شورای علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی