اعضای هیات علمی

غزاله طاهری عطار

غزاله طاهری عطار،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117611
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 414
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 72 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال