اعضای هیات علمی

غزاله طاهری عطار

غزاله طاهری عطار،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117611
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 414
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 72 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.