اعضای هیات علمی

غزاله طاهری عطار

غزاله طاهری عطار،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117611
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 414
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 62 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی ، مدیریت دولتی

1385 ← 1390

فعالیت های علمی