اعضای هیات علمی

طیبه عباسی

طیبه عباسی،

استادیار
  • نماینده پژوهش گروه مدیریت دولتی
  • عضو انجمن مدیریت دولتی ایران
  • کارگروه مشترک منعقده بین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117785
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 63 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.