اعضای هیات علمی

طیبه عباسی

طیبه عباسی،

استادیار
  • نماینده پژوهش گروه مدیریت دولتی
  • عضو انجمن مدیریت دولتی ایران
  • کارگروه مشترک منعقده بین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117785
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 63 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 4302190 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
حقوق اساسی سازمان های دولتی 4302245 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4302045 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4302045 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های مدیریت دولتی 4302273 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های مدیریت دولتی 4302273 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری 4302292 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 4302274 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4302241 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 4302274 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4302307 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های خط مشی گذاری عمومی 4302291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4311026 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نظریه های سازمان و مدیریت-دیدگاه استراتژیک 4311021 2 10 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نظریه های مدیریت دولتی 4302273 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4302045 2 11 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحقیق و ماخذشناسی 4320032 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
نظریه های خط مشی گذاری عمومی 4302291 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2