اعضای هیات علمی

سعید روحانی

سعید روحانی،

دانشیار
  • دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی
  • عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت
  • عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت،
  • معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت
  • دبیر تخصصی نشریه بین المللی Journal of Information Technology Management (JITM)
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117606 و 61117644
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما
Scopus
  • 366 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 961 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.