اعضای هیات علمی

سعید روحانی

سعید روحانی،

دانشیار
  • دبیر تخصصی نشریه بین المللی Journal of Information Technology Management (JITM)
  • ریس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117606 و 61117644
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما
Scopus
  • 388 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1048 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت انبارهای داده 4309078 2 09 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی منابع سازمان 4309073 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده 4309040 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مدیریت انبارهای داده 4309078 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
برنامه ریزی منابع سازمان 4309073 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
برنامه ریزی منابع سازمان 4309073 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت شبکه و امنیت در فضای تبادل داده 4309040 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت انبارهای داده و گزارشات مدیریتی 4309068 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت پروژه های خدمات فاوا 4309064 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیستم های سازمانی 4309089 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مدیریت انبارهای داده 4309078 2 01 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی منابع سازمان 4309073 2 01 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 02 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت داده کاوی 4318007 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2