اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید روحانی

سعید روحانی،

استادیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117606 و 61117644
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
Scopus
  • 224 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
Google Scholar
  • 515 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پروفایل

  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت 1396←…
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی 1395←…
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی سیستم

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت فناوری اطلاعات

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1379 ← 1383

فعالیت های علمی