اعضای هیات علمی

سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117615
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 37
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت 1396←1398
  • مدیر گروه مدیریت (MBA ) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1395←1397
  • مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مدیریت دولتی

… ← 1369

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مدیریت بازرگانی

… ← 1365

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی

1381 ←

فعالیت های علمی