اعضای هیات علمی

سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117615
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 37
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

  • ، مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت 1396←1398
  • ، مدیر گروه مدیریت (MBA ) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1395←1397
  • ، مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شهید بهشتی ، مدیریت بازرگانی

1107 ← 1365

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت دولتی

1107 ← 1369

فعالیت های علمی