اعضای هیات علمی

سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی،

استادیار
  • ، مدیر گروه مدیریت رسانه پردیس البرز دانشگاه تهران
  • ، عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117786
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 411
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی