اعضای هیات علمی

مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی،

دانشیار
  • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2011)
  • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2012)
  • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2013)
  • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اروپایی رسانه های اجتماعی (ECKM 2014)
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117661
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 509
صفحه رخ نما
Scopus
  • 54 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پایان نامه ها و رساله ها