اعضای هیات علمی

مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66478525
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 509
صفحه رخ نما
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 624 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها