اعضای هیات علمی

مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66478525
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 509
صفحه رخ نما
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 629 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • دبیر علمی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی 1397←1397
  • مدیر هسته پژوهشی تحول دیجیتال 1397←1398
  • مدیر هسته پژوهشی تحول دیجیتال 1396←1397
  • دبیر علمی دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی 1396←1396
  • دبیر علمی دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی 1394←1394
  • مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

… ← 1380

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت سیستم ها

… ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت فناوری اطلاعات

… ← 1383

فعالیت های علمی