اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی،

دانشیار
  • ، دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117789
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 47
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران 1397←1400
  • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 1396←1397
  • ، معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت 1394←1396
  • ، معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی _ گرایش تولید

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1374 ← 1378

فعالیت های علمی