اعضای هیات علمی

سپیده فهیمی فر

سپیده فهیمی فر،

استادیار
  • مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
  • عضو کمیته اعتبارسنجی نشریات بین المللی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 02166970178
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 65 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علم اطلاعات و دانش شناسی

1389 ←

M.S ، دانشگاه الزهرا ، علم اطلاعات و دانش شناسی

1386 ←

B.S ، دانشگاه الزهرا ، علم اطلاعات و دانش شناسی

1382 ←

فعالیت های علمی