اعضای هیات علمی

سپیده فهیمی فر

سپیده فهیمی فر،

استادیار
  • ، مشاور علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 02166970178
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 7 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی