اعضای هیات علمی

محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی،

استادیار
  • معاونت اجرایی
  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
Scopus
  • 56 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 229 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها