اعضای هیات علمی

محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی،

استادیار
  • ، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 179 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، شهید بهشتی ، مدیریت سیستمها

1386 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1380 ← 1385

فعالیت های علمی