اعضای هیات علمی

رضا تهرانی

رضا تهرانی،

استاد
  • مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117675
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 52
صفحه رخ نما
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 528 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه 1395←1397
  • مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش 1394←…
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تهران ، مدیریت

… ← 1374

فعالیت های علمی