اعضای هیات علمی

روزا هندیجانی

روزا هندیجانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 265 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی