اعضای هیات علمی

سیدرضا سیدجوادین

سیدرضا سیدجوادین،

استاد
  • مدیر گروه منابع انسانی
  • مدی گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117673
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 60
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2107 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت 1394←1396
  • مدی گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت باگرایش منابع انسانی

1388 ← 1372

M.S ، تربیت مدرس ، مدیریت بازرگانی

1361 ← 1365

کارشناسی ، گیلان ، مدیریت صنعتی

1354 ← 1357

فعالیت های علمی