اعضای هیات علمی

رحمت اله قلی پورسوته

رحمت اله قلی پورسوته،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117605
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 62
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 351 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها