اعضای هیات علمی

رحمت اله قلی پورسوته

رحمت اله قلی پورسوته،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117605
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 62
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 345 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1378 ← 1383

M.Sc ، تهران ، مدیریت دولتی

1375 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی