اعضای هیات علمی

محمد رضا صادقی مقدم

محمد رضا صادقی مقدم،

دانشیار
 • عضویت در کمیسیون سیاست گذاری مرکز مالکیت فکری دانشگاه
 • رئیس کارگروه «سرمایه گذاری دانشگاه»
 • عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای پژوهشی دانشگاه
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه
 • حکم انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری موزه‌های دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117681
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 38
صفحه رخ نما
Scopus
 • 195 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 477 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

 • حکم انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری موزه‌های دانشگاه تهران 1399←1402
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه 1399←1401
 • عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای پژوهشی دانشگاه 1399←…
 • رئیس کارگروه «سرمایه گذاری دانشگاه» 1399←…
 • عضویت در کمیسیون سیاست گذاری مرکز مالکیت فکری دانشگاه 1399←…
 • عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی 1394←1395
 • معاون توسعه و ساماندهی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1394←1397
 • عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات 1393←1393
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، مدیریت تولید و عملیات

1385 ←

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مدیریت صنعتی

1378 ←

فعالیت های علمی