اعضای هیات علمی

رضا راعی

رضا راعی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117621
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 54
صفحه رخ نما
Scopus
  • 167 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تهران ، مدیریت مالی

1372 ← 1377

کارشناسی ارشد ، تهران ، مدیریت

1367 ← 1370

کارشناسی ، اصفهان ، مدیریت

1363 ← 1367

فعالیت های علمی