اعضای هیات علمی

علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت،

استاد
  • ، ریاست کتابخانه مرکزی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117665
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 33
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

  • ، ریاست کتابخانه مرکزی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی