اعضای هیات علمی

علی پیران نژاد

علی پیران نژاد،

دانشیار
  • عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت
  • معاون گروه آموزشی مدیریت دولتی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117782
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 506
صفحه رخ نما
Scopus
  • 125 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 385 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.