اعضای هیات علمی

علی پیران نژاد

علی پیران نژاد،

دانشیار
 • ، عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117782
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 506
صفحه رخ نما
Scopus
 • 87 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 287 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

پروفایل

 • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی 1396←1397
 • ، معاونت گروه آموزشی مدیریت دولتی 1394←1396
 • ، دبیر تخصصی فصلنامه مدیریت دولتی 1394←1397
 • ، عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران 1394←1394
 • ، عضو کمیته علمی هفتمین کنگره بین المللی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) 1393←1393
 • ، عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت و ICT 1393←1393
 • ، استاد راهنمای دانشجویان ورودی 92 مدیریت دولتی 1392←1396
 • ، عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت دولتی

1386 ← 1390

M.Sc ، تهران ، مدیریت دولتی

1384 ← 1386

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی