اعضای هیات علمی

علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی،

دانشیار
  • ، کمیته علمی-فنی اطلاع رسانی کشاورزی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 02161117669
اتاق : -
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 423 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1502 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، سرپرست گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1396←1397
  • ، کمیته علمی-فنی اطلاع رسانی کشاورزی 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه مونترال ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1389 ← 1390

Ph.D ، دانشگاه اکس مارسی ، علوم اطلاعات و ارتباطات

1382 ← 1386

M.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

1377 ← 1380

کارشناسی ، شیراز ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی