اعضای هیات علمی

نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
 • ، مشاور بین الملل
 • ، مشاور امور بین الملل
 • ، معاون اجرایی
 • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ، معاون اجرایی
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 27 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 154 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷

پروفایل

 • دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی ، معاون اجرایی 1392←…
 • ، معاون اجرایی 1392←…
 • ، مشاور امور بین الملل 1392←…
 • ، مشاور بین الملل 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، کتابداری واطلاع رسانی

1380 ← 1386

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1358 ← 1366

فعالیت های علمی