اعضای هیات علمی

نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • مشاور بین الملل
  • مشاور امور بین الملل
  • معاون اجرایی
Scopus
  • 43 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 244 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • معاون اجرایی 1392←…
  • مشاور امور بین الملل 1392←…
  • مشاور بین الملل 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، کتابداری واطلاع رسانی

1380 ← 1386

M.S ، آزاد اسلامی-شمال ، کتابداذی و اطلاع رسانی

1374 ←

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی مواد

1358 ← 1366

فعالیت های علمی