اعضای هیات علمی

نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری،

دانشیار
  • ، رییس اداره امور پژوهشی دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117726
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 405
صفحه رخ نما
Scopus
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸

پروفایل

  • ، رییس اداره امور پژوهشی دانشکده مدیریت 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت سیستم ها

1383 ← 1389

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت فناوری اطلاعات

1380 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت صنعتی

1376 ← 1379

فعالیت های علمی