اعضای هیات علمی

ندا محمداسمعیلی

ندا محمداسمعیلی،

استادیار
  • ، کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117745
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 16 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

پروفایل

  • ، کمیسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران 1397←…
  • ، دبیر کمیته فنی ISIRI/TC260 1394←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی