اعضای هیات علمی

محمدمهدی تنعمی

محمدمهدی تنعمی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117664
اتاق : ساختمان امام رضا
صفحه رخ نما

پروفایل

  • عضو کمیته علمی شرکت سهامی برق منطقه ای تهران 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاورن ، مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

1364 ← 1369

M.S ، بین المللی ایالات متحده ، مدیریت بهبود سازمانی

1354 ← 1356

کارشناسی ، مدرسه عالی مدیریت گیلان ، مدیریت صنعتی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی