اعضای هیات علمی

محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی،

دانشیار
  • ، نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی
  • ، عضو کمیته منتخب دوره چهارم جشنواره آموزش و پژوهش
  • ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117761
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 64
صفحه رخ نما
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 175 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز 1397←1399
  • ، نماینده علمی دانشکده در انجمن علمی مدیریت صنعتی 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی