اعضای هیات علمی

سیدمصطفی رضوی

سیدمصطفی رضوی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117670
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 51
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1381 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1371 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فیزیک پردیس علوم

1369 ← 1372

فعالیت های علمی