اعضای هیات علمی

محمد موسی خانی

محمد موسی خانی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117617
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 511
صفحه رخ نما
Scopus
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مدیر مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران 1395←1398
  • ، مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت سیسمها

1376 ← 1383

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت بازرگانی

1369 ← 1373

کارشناسی ، تبریز ، علوم تربیتی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی