اعضای هیات علمی

نیما گروسی مختارزاده

نیما گروسی مختارزاده،

دانشیار
  • مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117625
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 63
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 165 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

  • معاون و هماهنگ کننده امور آموزشی و پژوهشی رشته های مدیریت تکنولوژی و سیاست گذاری تکنولوژی در گروه مدیریت صنعتی 1394←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی- گرایش تولید و عملیات

… ← 1387

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت تولید و عملیات

… ← 1391

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه مازندران ، مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

1376 ← 1380

فعالیت های علمی